Gwefan Neuadd Rhydypennau

Ion 24, 2023 | Newyddion

Ers canol mis Hydref mae Neuadd Rhydypennau wedi cynnal sesiynau paned am ddim bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 y bore, o dan faner Mannau Croeso Cynnes Ceredigion.

Bydd y sesiynau yn parhau am rai misoedd eto ac mae croeso cynnes i unrhyw un daro heibio.

Yn ystod y bore bydd cyfle hefyd i drafod unrhyw breblemau sy’n codi gyda ffôn symudol, tablet neu liniadur mewn gweithdy gydag arbenigwr T.G.

Sadwrn Siarad

Ar ail ddydd Sadwrn bob mis mae cyfle i ddysgwyr Cymraeg o bob lefel o allu, i ddod i’r Neuadd i ymarfer siarad Cymraeg rhwng 11 a 12.