Cyngerdd Medi 20!

Gor 27, 2023 | Newyddion

Cyngerdd yn Neuadd Rhydypennau Medi 20!

Gyda Rhys Meirion, Côr Meibion Aberystwyth a Chôr Merched Cymraeg Mornington Peninsula (Awstralia).

TOCYNNAU – £10

www.hakaentertainment.co.uk

SPAR Bow Street (arian parod)

Rhagor o fanylion yn y poster isod.