GŴYL DDRAMA GOGLEDD CEREDIGION

Mai 4, 2024 | Newyddion

Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion yn Neuadd Rhydypennau, Mai 14, 7.30 y.p.

Croeso i Ŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion. Gŵyl ddaw â drama yn ôl i gymunedau yn ardal Aberystwyth!

Yn dilyn hoe hir wedi’r pandemig Covid, mae’r wyl yn dychwelyd i gymunedau yn ardal Aberystwyth yn 2024. Bydd cwmni lleol, a rhai ffrindiau talentog eraill yn diddanu cynulleidfaoedd yn Rhydypennau a Llanafan gydag amrywiaeth o berfformiadau – o fonologau comig i ddramâu sy’n ymdrin â phynciau cyfoes a dwys. Ymunwch â ni wrth i ni ddod â nosweithiau o ddrama yn ôl i’r adral – mae gwledd ar eich cyfer!

https://www.facebook.com/dramaceredigion

https://dramaceredigion.cymru/cy

https://fb.me/e/3B0HSyr85