GŴYL DDRAMA GOGLEDD CEREDIGION

Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion yn Neuadd Rhydypennau, Mai 14, 7.30 y.p. Croeso i Ŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion. Gŵyl ddaw â drama yn ôl i gymunedau yn ardal Aberystwyth! Yn dilyn hoe hir wedi’r pandemig Covid, mae’r wyl yn dychwelyd i gymunedau yn ardal...

Cyngerdd Medi 20!

Cyngerdd yn Neuadd Rhydypennau Medi 20! Gyda Rhys Meirion, Côr Meibion Aberystwyth a Chôr Merched Cymraeg Mornington Peninsula (Awstralia). TOCYNNAU – £10 www.hakaentertainment.co.uk SPAR Bow Street (arian parod) Rhagor o fanylion yn y poster...