Gwefan Neuadd Rhydypennau

Gwefan Neuadd Rhydypennau

Ers canol mis Hydref mae Neuadd Rhydypennau wedi cynnal sesiynau paned am ddim bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 y bore, o dan faner Mannau Croeso Cynnes Ceredigion. Bydd y sesiynau yn parhau am rai misoedd eto ac mae croeso cynnes i unrhyw un daro heibio. Yn ystod y...