Costau Llogi

Y brif neuadd: £10 yr awr

Ystafell Leri: £9 yr awr

Ystafell gyfarfod: £8 yr awr