Cysylltu

Am unrhyw wybodaeth bellach neu i drafod llogi gofod yn y Neuadd:

Neuadd Rhydypennau, Pen-y-garn, Bow Street, SY24 5BQ | Ffôn: 07486 502 605 | Ebost: neuaddrhydypennau@live.co.uk | Dilyn ar Facebook

MANYLION CYSWLLT Y DIGWYDDIADAU RHEOLAIDD

Llun

Zumba: Llun 18.00-19.00

Hayley: 07794 041922; hayley_roberts1989@outlook.com

Instagram: @zumbahayleyphil 

Facebook: Zumba fitness with Hayley and Phil

 

Dawnsio Llinell: Llun 19.30-22.00

Sian: Sian.laws@btinternet.com

 

 

Mawrth

Badminton/Tenis Bwrdd: Mawrth 10.00-12 00

Ceri: neuaddrhydypennau@live.co.uk

 

Cyrsiau TG Dysgu Bro: Mawrth 10.00-12.00 a 12.15-14.15

01970 633 540; admin@dysgubro.org.uk

www.dysgubro.org.uk

 

Aerobics: Mawrth 17.30-18.30

Laureen: laureenaber@gmail.com

Facebook: Fitter and Healthier with Laureen

 

Cymraeg i Blant: Mawrth 13.30-14.30

Sian: 07912 601570; Sian.Evans@meithrin.cymru

Facebook: Cymraeg i Blant Meirionydd a Ceredigion

 

TMW (Tai Chi): Mawrth 19.00-20.00

Jo Harvey: GroundChi@hotmail.com

 

Mercher

Bizzy Babies: Mercher 10.00-11.00

Hannah: Hannahgood@hotmail.co.uk

 

Dosbarth dawnsio Charlotte (i blant): Mercher 16.15-17.15

Charlotte: csdance17@gmail.com

 

Fit for Life: Mercher 17.30-18.30

Laureen: laureenaber@gmail.com

Facebook: Fitter and Healthier with Laureen

 

 

 

Iau

Dawnsio tap i oedolion: Iau 18.30-19.30

Charlotte: csdance17@gmail.com

 

Karate: Iau 18.00-20.00

Paul: paul@aberkarate.co.uk

 

Gwener

Cylch Ti a Fi: Gwener 9.30-11.30

 

Bore Coffi Gofod Cynnes: Gwener 10.00-12.00

neuaddrhydypennau@live.co.uk; 07486 502605

Dosbarth Dawns Neuadd a Lladinaid: Gwener 19.00-21.30

Sonia:  aberystwythdance@gmail.com

Facebook: Aberystwyth Dance

 

Sadwrn

Sgwrsio yn Gymraeg i Ddysgwyr: Yr ail Sadwrn ym mhob mis 11.00-12.00

neuaddrhydypennau@live.co.uk; 07486 502605

Cyfnewid ffrwythau a llysiau: 10.00-12.00 (Gorffennaf-Medi)

Ceri: neuaddrhydypennau@live.co.uk  

 

Gweithdy canu Taize (ail Sadwrn o bob mis): Sadwrn 14.00-17.00

Susie: 07966 020312; susie@ennals.org.uk

 

Sul

Church Fellowship 345: Sul 15.45

Helen: 07837 576724