Newyddion

GŴYL DDRAMA GOGLEDD CEREDIGION

Gŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion yn Neuadd Rhydypennau, Mai 14, 7.30 y.p. Croeso i Ŵyl Ddrama Gogledd Ceredigion. Gŵyl ddaw â drama yn ôl i gymunedau yn ardal Aberystwyth! Yn dilyn hoe hir wedi'r pandemig Covid, mae'r wyl yn dychwelyd i gymunedau yn ardal Aberystwyth yn...

darllen mwy

Cyngerdd Medi 20!

Cyngerdd yn Neuadd Rhydypennau Medi 20! Gyda Rhys Meirion, Côr Meibion Aberystwyth a Chôr Merched Cymraeg Mornington Peninsula (Awstralia). TOCYNNAU - £10 www.hakaentertainment.co.uk SPAR Bow Street (arian parod) Rhagor o fanylion yn y poster isod.

darllen mwy
Gwefan Neuadd Rhydypennau

Gwefan Neuadd Rhydypennau

Ers canol mis Hydref mae Neuadd Rhydypennau wedi cynnal sesiynau paned am ddim bob bore dydd Gwener rhwng 10 a 12 y bore, o dan faner Mannau Croeso Cynnes Ceredigion. Bydd y sesiynau yn parhau am rai misoedd eto ac mae croeso cynnes i unrhyw un daro heibio. Yn ystod y...

darllen mwy