Y Brif Neuadd

Maint: 18.4m x 8.7m

Trefniant theatr: hyd at 300

Pris llogi: £10 yr awr

Adnoddau: llwyfan, mynediad i’r we, system sain, lŵp sain, cadeiriau a byrddau, llinellau ar gyfer badminton a thennis byr

Addas ar gyfer: cyngherddau, nosweithiau cymdeithasol, gweithgareddau cadw’n heini ac ymarfer corff, partïon, pwyllgorau mawr, ffeiriau sborion