Ystafell Gyfarfod

Maint: 7.3m x 4.5m

Trefniant theatr: hyd at 50

Pris llogi: £8 yr awr

Adnoddau: mynediad i’r we, 24 o bwyntiau trydan

Addas ar gyfer: cyfarfodydd a phwyllgorau, amryw glybiau, dosbarthiadau TG, lleoliad gweithio o bell, grwpiau gwau/crosio/gwnïo neu goffi a chlonc.