Ystafell Leri

Maint: 9.2m x 6.9m

Trefniant theatr: hyd at 100

Pris Llogi: £9 yr awr

Adnoddau: mynediad i’r we, system sain, lŵp sain, cadeiriau a byrddau, taflunydd a sgrîn, wal o ddrychau, bariau ar gyfer bale/balans

Addas ar gyfer: gwersi dawnsio, gweithgareddau cadw’n heini ac ymarfer corff, dosbarthiadau atal cwympo, pob math o gyfarfodydd, pwyllgorau a chyrsiau hyfforddi, nosweithiau ffilm